Buy&Payment - OkaAsia

Go to content

Main menu:

Buy&Payment

1. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถเลือกชำระผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

ธนาคาร กสิกรไทย
สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.17
ชื่อบัญชี บริษัท โอกะเอเชีย จำกัด
ประเภทบัญชี ออกทรัพย์
เลขที่ 421-2-47272-2

เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1.1 โดยการสแกนใบ Pay in หรือ Print screen หน้าจอการโอนเงิน แจ้งผ่านอีเมลล์ sale@okaasia.com
1.2 หรือส่งแฟกซ์ สำเนาใบ Pay-in เข้ามาที่หมายเลข 02-759-9357
2. ชำระเงินสดกับพนักงานจัดส่งของ
ชำระเงินด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าของเมื่อได้รับสินค้า
โดยพนักงานจะทำการยืนยันเวลาก่อนดำเนินการจัดส่ง (เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
3. ชำระเงินสดด้วยตนเอง
ท่านสามารถเข้ามาชำระค่าสินค้าได้ด้วยตนเองโดยมาตามที่อยู่ด้านล่างของเว็บนี้ ได้ตามเวลาทำการ 08.00-16.00 น.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu