การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลม-น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง

Posted by Asavapath on May 31, 2014

น้ำมันปั๊มลมหรือน้ำมันเครื่องอัดอากาศเป็นน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมที่ทำงานภายใต้ความร้อนสูงตลอดเวลา เนื่องจากการอัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้นย่อมก่อให้เกิดความร้อนสูง ซึ่งเป็นน้ำมันทีผู้เลือกใช้จำเป็นต้องใหัความสนใจในการเลือกใช้และการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมโดยเราสามารถแบ่งประเภทน้ำมันปั๊มลมตามชนิดน้ำมันพื้นฐานดังนี้

1.น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป ได้แก่ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันหล่อลื่นทั่วไป น้ำมันเครื่อง

2.น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ออกแบบใช้เครื่องปั๊มลมโดยเฉพาะ 

3.น้ำมันปั๊มลมสังเคราะห์ ได้แก่ น้ำมันปั๊มลมที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ชนิดต่างๆ

 


ปั๊มลมหรือเครื่องอัดอากาศ มีการออกแบบหลากหลายชนิดได้แก่

 1.แบบลูกสูบ 2.แบบสกรู 3.แบบโรตารี่เวน 4.แบบเทอร์โบ

1.การใช้งานน้ำมันปั๊มลมสำหรับปั๊มลมแบบลูกสูบ

โดยทั่วไปผู้ผลิตปั๊มลมลูกสูบแนะนำ ควรเปลี่ยนถ่ายใหม่ทุก 250 ชั่วโมง เนื่องจากขนาดอ่างน้ำมันปั๊มลมแบบลูกสูบมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับปั๊มลมประเภทอื่นๆ

เช่นอ่างน้ำมันเริ่มต้น 1 ลิตร

ปัญหาและการดูแลการใช้งานปั๊มลมลูกสูบ 
น้ำมันปั๊มลมลูกสูบต้องมีการดูแล ผู้ใช้งานต้องไม่ให้ระดับน้ำมันน้อยเกินไป น้ำมันสกปรกหรือไม่สะอาด ควรได้รับการเปลี่ยนถ่ายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยเฉพาะปัีมลมที่ติดตั้งในสภาวะแวดล้อมมีฝุ่นละอองสูง จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายบ่อยมากกว่าปกติ

อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญหลักที่ต้องพิจารณาน้ำมันปั๊มลมลูกสูบ(Piston Type)

1. เลือกเบอร์ความหนืดที่เหมาะสม (ตามคู่มือเครื่องแนะนำ)

2.เลือกน้ำมันมีคุณสมบัติทนความร้อนสูง ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรง ไม่เปลี่ยนสภาพเมื่อเจอความร้อนเป็นระยะเวลานาน น้ำมันเกรดต่ำมักก่อให้เกิดคราบยางเหนียว น้ำมันเกิดเขม่าดำง่าย

3.แยกตัวจากน้ำได้ดี

4.ป้องกันสนิม

5.จุดวาบไฟสูง หากเลือกใช้น้ำมันเกรดต่ำ จุดวาบไฟต่ำจะเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้หรือเครื่องระเบิด

6. การทิ้งกากของน้ำมัน เมื่อน้ำมันมีการเผาไหม้ซึ่งกากคาร์บอนจะไปเกาะตามบ่าวาล์ว ทำให้วาล์วปิดไม่สนิม  ร่องแหวน ทำให้ปั๊มลมไม่สามารถสร้างความดันตามที่ต้องการได้ เครื่องก็จะมีความร้อนสูงผิดปกติ ปั๊มลมลูกสูบจะได้รับความเสียหายในระยะเวลาอันใกล้

การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลูกสูบแบบ Mineral Oil จะมีอายุการค่อนข้างสั้นกว่าหรือเปลี่ยนน้ำมันบ่อยกว่า แบบสังเคราะห์ แต่น้ำมันสังเคราะห์มีราคาแพงกว่า 

 

2.การใช้งานของน้ำมันปั๊มลมสำหรับปั๊มลมสกรู(Rotary Screw)_

ควรมีการเปลี่ยนถ่ายตามระยะเวลาการใช้งาน ตามสภาพการใช้งาน สภาพเครื่องของปั๊มลมสกรู รวมทั้งสภาพน้ำมันระหว่างการใช้งาน

โดยทั่วไปผู้ผลิตปั๊มลมสกรูแนะนำ ควรเปลี่ยนถ่ายทุก 1,000-2,000 ชั่วโมง สำหรับปั๊มลมสกรูแบบ station

และ ควรเปลี่ยนถ่ายทุก 500 ชั่วโมง สำหรับปั๊มลมสกรูแบบ portable

อย่างไรก็ตามอายุการใช้งานน้ำมันขึ้นอยู่กับการออกแบบปั๊มลมแต่ละยี่ห้อ และโครงสร้างตัวปั๊มลมด้วยเช่นปั๊มลมที่มีกำลังม้าสูงๆเครื่องที่มีอ่างน้ำมันขนาดใหญ่

ความจุ มากกว่า 80 ลิตร น้ำมันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ปั๊มลมที่มีอ่างน้ำมันที่มีขนาดเล็ก และปั๊มลมที่มีขนาดอ่างน้ำมันใหญ่จะมีความสามารถสะสมสิ่งสกปรกได้มากกว่า ทำให้น้ำมันมีอายุการใช้งานยาวนาน

ปัจจุบันปั๊มลมสกรูกำลังม้าเดิม สกรูมีขนาดเล็กลง รอบจัดขึ้นน้ำมันต้องรับภาระหนักขึ้นเนื่องจากปั๊มลมมีแนวโน้มที่มีการออกแบบ อ่างน้ำมันขนาดเล็กลงกว่าอดีต ขนาดอ่างเริ่มต้น 10-400 ลิตร

การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลมแบบสกรูสามารถแบ่งได้เป็นน้ำมันแบบ Mineral Oil และน้ำมันแบบสังเคราะห์  โดยน้ำมันสังเคราะห์จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า แต่หากมีการใช้งานโดยไม่เปลี่ยนถ่าย อาจส่งผลให้ปั๊มลมมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ออกแบบ

 

ภาพภายในปั๊มลมแบบสกรู

มาตรฐานการทดสอบน้ำมันปั๊มลม

Writt