การคำนวนขนาดของถังลม หรือ Air receiver ในระบบอัดลม

ถังลมเป็นสิ่งจำเป็นในระบบอัดอากาศทุกระบบ มันทำหน้าที่เป็นกันชนและเป็นถังเก็บลมซึ่งจะอยู่ระหว่างคอมเพรสเซอร์และเครื่องมือลม โดยทั่วไปในระบบจะมีอยู่ 2 แบบที่แตกต่างกัน


- PRIMARY receiver - จะอยู่ใกล้กับคอมเพรสเซอร์ หลัง Cooler แต่อยู่ก่อน Filter

- SECONDARY receivers - จะอยู่ปลายท่ออีกด้านตามรูป


air compressor assembly

Capacity สูงสุดของคอมเพรสเซอร์สำหรับระบบที่ออกแบบมาอย่างดีนั้นจะต้องเกินกว่าค่าเฉลี่ยสูงสุดของอัตราการใช้เสมอ ดังนั้น Air Receiver จะต้องสามารถรับการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ค่าต่างๆได้และสามารถเก็บปริมาณของลมได้พอต่อการใช้งาน


ขนาดของถังลม

จะถูกกำหนดของ 2 ปัจจัยหลักคือ
                 - การเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้
                 - ขนาดของ Compressor

 

โดยทั่วไปเราหาปริมาณการใช้สูงสุดโดยรวมจากปริมาณการใช้ลมของเครื่องมือแต่ละตัวแล้วคูณด้วย Factor ของการใช้ ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 - 1 ขึ้นอยู่กับระบบ ขนาดปริมาตรของถังลมสามารถคำนวนได้จาก

t = V (p1 - p2) / C pa         (1)

เมื่อ

                        V = ปริมาตรของถัง (ลูกบาศ ft)

                        t = เวลาที่ทำให้แรงดันในถังลมลดลงจากค่าสูงสุดถึงค่าต่ำสุดหน่วยเป็นนาที(min)

                       C = free air needed (scfm)

                      pa= ความกดอากาศ (14.7 psia)

                     p1 = แรงดันสูงสุดของถัง (psia)

                     p2 = แรงดันต่ำสุดของถัง (psia)

 

โดยทั่วไปเรามักจะพิจารณาจากตารางด้านล่างนี้

เมื่อ cfm หมายถึง ลูกบาศฟุตต่อนาที

compressed air volume flow and recommended air receiver volume

compressed air power and recommended air receiver volume

Note! ถังลมที่ไม่มีระบบเสียงร้องเตือนอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้.

ความจุของถังลม

ความจุ (cubic feet)
ขนาดของถัง ขนาดของถัง เกรจแรงดันที่ถัง (psig)
(inches) (gallons) 0 100 150 200
12 x 24 10 1.3 11 15 19
14 x 36 20 2.7 21 30 39
16 x 36 30 4.0 31 45 59
20 x 48 60 8.0 62 90 117
20 x 63 80 11 83 120 156
24 x 68 120 16 125 180 234
30 x 84 240 32 250 360 467
  • 1 ft3 = 0.02832 m3
  • 1 inch = 25.4 mm
  • 1 psig = 6.9 kPa = 0.069 bar
  • 1 Gallon (U.S.) = 3.785x10-3 m3 = 3.785 dm3 (liter) = 231 in3

หัวข้อบทความ:

การคำนวนแรงดันตกเนื่องจากความยาวท่อ

การคำนวนขนาดของถังลม

ถังลมและการเลือกถังลมให้เหมาะสม

การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลม-น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง

การเลือกใช้เอ็นมิลให้เหมาะสม

High Speed Streel ( HSS )

สัดส่วนโลหะผสมที่ใช้ในการผลิต HSS

คุณสมบัติของธาตุต่าง ๆ เมื่อผสมลงไปในเหล็ก

ตะไบ

การชุบแข็ง

ค่าความแข็งและความแข็งของร็อกเวลล์

Diamond dresser

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อตัดชิ้นงานเหลี่ยม

กระดาษทราย

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อมิลร่อง Slot

กระดาษทรายกับงานไม้ article

ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

ตารางแปลงหน่วยอัตราการไหล

แปลงหน่วยแรงดัน

แปลงค่าทอร์ค

แปลงความยาว

แปลงหน่วยน้ำหนัก

การผลิตเหล็ก