[ credit : http://engineerknowledge.blogspot.com ]
ตะไบ

ตะไบ เป็นเครื่องมือที่ทำจากเหล็กแข็งใช้ในการขัดตกแต่งผิวหรือปาดหน้าชิ้นงานที่ ต้องการขจัดเนื้อโลหะทิ้งไปไม่มากนัก ตะไบมีรูปร่างลักษณะหลายแบบและหลายขนาด

ลักษณะและรูปร่างของตะไบ
ตะไบมีหลายแบบในที่นี้จะกล่าวเฉพาะที่จำเป็นและใช้งานเป็นประจำ ซึ่งส่วนมากจะพิจารณาจากหน้าตัดของตัวตะไบ

ชนิดของฟันตะไบ
ก่อนที่จะทราบชนิดของฟันตะไบ โดยทั่วไปควรจะทราบก่อนว่า “คมตัด” ของตะไบนั้นมี 4 ลักษณะด้วยกัน

1. ลักษณะคมตัดเดี่ยว (single-cut) จะเป็นลักษณะร่องฟันมีแถวเดียวซึ่งจะทำมุมกับแนวยาวของหน้าตะไบ
2. ลักษณะคมตัดคู่ (Doub-cut) จะแตกต่างกับลักษณะแรก คือร่องฟันจะตัดกัน ปลายคมตัดจะมียอดแหลมสามารถตัดเฉือนวัสดุได้ดีกว่า
3. ลักษณะคมตัดหยาบ (Rasp-cut) ลักษณะของฟันจะเป็นยอดแหลมคล้ายฟันของเครื่องมือช่างที่สำหรับตกแต่งไม้ ซึ่งเรียกว่า “บุ้ง” ดังนั้นคมตัดชนิดนี้ใช้แต่งวัสดุอ่อนไ เช่น อลูมิเนียม ฯลฯ เพื่อทำเป็นรูปร่างของงานที่ต้องการในขั้นต้นได้เป็นอย่างดี
4. ลักษณะคมตัดเป็นรูปโค้ง (Curved-cut) ลักษณะของฟันชนิดนี้จะเป็นรูปโงมีระยะห่างระหว่างฟันมากเวลาใช้งานเศษวัสดุ จะไม่ติดร่องฟัน ใช้ทำงานตกแต่ง วัสดุนี้มีลักษณะโค้งนูนจะสะดวกกว่าแบบอื่นมาก

.jpg

เทคนิคในการตะไบชิ้นงาน
การเริ่มการตะไบ สิ่งแรกที่ควรรู้คือตำแหน่งการวางเท้า และจังหวะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายให้สัมพันธ์และถูกต้องจึงจะทำให้การปฏิบัติงานโดยไม่มีการเหนื่อย หรือเมื่อยล้าเร็วเกินไป
ท่ายืนปฏิบัติงานตะไปที่ถูกต้องเท้าทั้งสองควรอยู่ในตำแหน่งเป็นมุมต่อกัน 30-40 องศา เท้าซ้ายอยู่ใกล้ปากกาและให้เท้าขวาทำมุมกับเท้าซ้าย 70-75 องศา
การจับตะไปที่ถูกต้องจะต้องจับด้ามตะไบ (ด้วยมือที่ถนัด) ให้ด้ามตะไบอยู่ในอุ้งมือ โดยที่นิ้วหัวแม่มืออยู่บนด้ามตะไบให้ชี้ไปข้างหน้าและจับปลายตะไบด้วยมือ อีกข้างหนึ่งให้นิ้วมือเรียงและจับอยู่ด้านในของหน้าตะไบการบำรุงรักษาตะไบ
ตะไบเมื่อใช้งานไปนานๆ ย่อมมีการสึกหรอที่ฟัน ในขณะที่ใช้งานอาจจะมีเศษวัสดุติดที่ฟันของตะไบและคมตะไบ ดังนั้นเราควรมีการทำความสะอาดโดยใช้แปรงปัดเศษวัสดุออกหรือใช้ลวดเขียออก

ความปลอดภัยในการใช้ตะไบปฏิบัติงาน

1) พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ตะไบที่ปราศจากด้าม หรือด้ามแตกชำรุดและหลวมอาจเกิดอุบัติเหตุได้

2) ขณะตะไบอย่าใช้มือปัดคมตะไบ ควรใช้แปรงปัดตะไบทำความสะอาดแทนมือ

3) ห้ามนำตะไบใช้งัดหรือตีแทนเครื่องมืออื่น ๆ นอกจากใช้สำหรับตะไบงานอย่างเดียว

4) อย่าใช้มือปัดผิวงานที่กำลังตะไบควรใช้แปรงปัดฝุ่นผงแทน เพื่อป้องกันครีบโลหะบาดมือ

5) การใส่ด้ามตะไบหรือถอดด้ามตะไบควรปฏิบัติอย่างถูกวิธี

วิธีการบำรุงรักษาตะไบ
การใช้ตะไบนั้นจะต้องมีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้นานที่สุด ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1) อย่าใช้ตะไบใหม่ในการปาดพวกตะกรัน (Scale) ออกจากผิวโลหะ

2) อย่าให้ตะไบเปื้อนน้ำมันหรือจารบี จะทำให้เกิดการลื่น และทำความสะอาดตะไบยาก

3) อย่าเก็บตะไบไว้รวมกัน ควรแยกเก็บให้ห่างกัน เพราะฟันตะไบมีความคม

4) รักษาตะไบให้สะอาดอยู่เสมอ โดยใช้แปรงลวดหรือทองเหลือง แปรงเศษโลหะที่ติดอยู่ในร่องฟันออกทุกครั้งหลังจากเลิงใช้งาน

5) อย่าใช้ตะไบงัดหรือตอกแทนค้อน เพราะตะไบมีความแข็งเฉพาะผิวนอก แต่เปราะและห้ามใช้ค้อนตอกบนตะไบ

6) อย่าใช้ตะไบเคาะบนโลหะ เพราะจะทำให้ฟันเสียได้

7) อย่าใช้ตะไบกับโลหะที่มีความแข็งมากกว่าฟันของตะไบ

หัวข้อบทความ:

การคำนวนแรงดันตกเนื่องจากความยาวท่อ

การคำนวนขนาดของถังลม

ถังลมและการเลือกถังลมให้เหมาะสม

การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลม-น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง

การเลือกใช้เอ็นมิลให้เหมาะสม

High Speed Streel ( HSS )

สัดส่วนโลหะผสมที่ใช้ในการผลิต HSS

คุณสมบัติของธาตุต่าง ๆ เมื่อผสมลงไปในเหล็ก

ตะไบ

การชุบแข็ง

ค่าความแข็งและความแข็งของร็อกเวลล์

Diamond dresser

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อตัดชิ้นงานเหลี่ยม

กระดาษทราย

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อมิลร่อง Slot

กระดาษทรายกับงานไม้ article

ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

ตารางแปลงหน่วยอัตราการไหล

แปลงหน่วยแรงดัน

แปลงค่าทอร์ค

แปลงความยาว

แปลงหน่วยน้ำหนัก

การผลิตเหล็ก