แรงดัน (Pressure)

 

Kgf/cm2

kPa

mm.Hq

Bar

PSI

kgf/cm2

1

98.06

10

0.9806

14.223

Kpa

0.0102

1

0.1012

0.01

0.1451

mm.Hg

0.1

9.80665

1

0.0981

0.4222

Bar

1.0197

100

10.197

1

14.503

PSI

0.07031

6.89

0.7031

0.0689

1

Kgf/cm(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร), kPa.(กิโลปาสการ) , mm.Hg (มิลลิเมตรปรอท), Bar(บาร์), PSI (ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

หัวข้อบทความ:

การคำนวนแรงดันตกเนื่องจากความยาวท่อ

การคำนวนขนาดของถังลม

ถังลมและการเลือกถังลมให้เหมาะสม

การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลม-น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง

การเลือกใช้เอ็นมิลให้เหมาะสม

High Speed Streel ( HSS )

สัดส่วนโลหะผสมที่ใช้ในการผลิต HSS

คุณสมบัติของธาตุต่าง ๆ เมื่อผสมลงไปในเหล็ก

ตะไบ

การชุบแข็ง

ค่าความแข็งและความแข็งของร็อกเวลล์

Diamond dresser

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อตัดชิ้นงานเหลี่ยม

กระดาษทราย

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อมิลร่อง Slot

กระดาษทรายกับงานไม้ article

ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

ตารางแปลงหน่วยอัตราการไหล

แปลงหน่วยแรงดัน

แปลงค่าทอร์ค

แปลงความยาว

แปลงหน่วยน้ำหนัก

การผลิตเหล็ก